Ošetrenia / Zubné ošetrenia

Protetické náhrady – Zubné náhrady

Ako zubné náhrady sú označované náhrady chýbajúcich zubov. Týmto pojmom označujeme tiež opravy - ošetrenie veľmi poškodených zubov, pri ošetrení ktorých sú používané zubno-technické materiály. Každého z nás skôr, alebo neskôr môže postihnúť situácia, kedy musí byť vytrhnutý zub, alebo kedy nám zuby začnú vekom samy vypadávať. Najčastejšie strácame zuby následkami kazov, často ide o paradontitídu, t.j. zápal ďasien.

V prípadoch chýbajúcich zubov vám navrhneme zodpovedajúcu zubnú náhradu. Existuje množstvo možností a riešení: od jednotlivej korunky, mostíka, snímateľnej zubnej náhrady (zubnej protézy) až po implantát. Jednotlivé možnosti ošetrenia s vami dôkladne, podľa vašej zubnej situácie, preberieme a navrhneme to čo vám najlepšie "sadne".

Pri konzultácii vás ošetrujúci lekár oboznámi s rozličnými druhmi zubných náhrad, ktoré môžeme podľa vašich individuálnych potrieb navrhnúť ako riešenie vášho zubného ošetrenia.
example2

Zubné provizóriá

V prípade plánovaného ošetrenia, a budúceho nasadenia zubných koruniek, mostíkov, alebo zubnej protézy, taktiež v prípade odstránenia starých poškodených, nefunkčných výplní, koruniek, alebo mostíkov je možné časovú fázu vašeho definitívneho ošetrenia preklenúť zubnými provizóriami. Podľa druhu a veľkosti ošetrenia existuju rozličné druhy zubných provizórií.

Provizórne výplne zubov

Po odstránení, starých, nefunkčných poškodených výplní alebo inlay-ov (liate výplne) zo zadných zubov, sú dočasne použité provizórne výplne, aby bola zmiernená reakcia zuba po vŕtaní. Taktiež, ak boli staré výplne urobené z amalgamu po ostránení použijeme provizórnu výplň.
Naše provizórne výplne sú v každom ohľade stabilné a funkčné, ale použité provizórne výplne nie sú vhodné ani uspôsobené k trvalej funkcií zadných zubov - stoličiek. Pri definitívnom ošetrení keramickou výplňou inlay, alebo korunkami, nemusia byť a ani nebudú tieto dočasné výplne úplne odstránené, ale zostanú ako spodný základ v zube. Týmto nemusí byť zub opätovne zaťažovaný vŕtaním. example2

Provizórne korunky a mostíky

Nové zubné korunky a mostíky sa zhotovujú v zubnom laboratóriu. K tomu, aby mohli byť zhotovené "presne na mieru" je potrebné množstvo odborných úkonov u nás v ambulancií a tiež v laboratóriu. V tejto fáze, zhotovovania vašich zubov na mieru vás nenecháme chodiť "nahých".
Po príprave zubov (obrúsení) na zubné korunky alebo mostíky musia byť vytvorené dočasné živicové korunky resp. mostíky v tvare vašich pôvodných zubov (pred obrúsením)  tvz. provizórium. Jeho úlohou je chrániť obrúsené zuby pred teplotnými vplyvmi, zachovať ich funkciu (žuvanie) a zároveň esteticky dopĺňať obrúsenú hmotu zubov. Pri dobre zhotovenom provizórnom mostíku si nikto v spoločnosti nevšimne, že práve sa nachádzate v štádiu zubného ošetrenia. Toto krátkodobé provizórium sa zhotovuje priamo v kresle lekára a je vyrobené z jednoduchých živíc určených špeciálne pre túto indikáciu.  

Provizórne protézy

Provizórne protézy sú snímateľné náhrady, ktoré často používame pri väčších komplexných ošetreniach. Môžu napríklad dočasne dopĺňať veľke skupiny chýbajúcich zubov, ktoré budú neskôr nahradené implantátmi a fixnou (nesnímateľnou) náhradou - mostíkom. 

Provizórne implantáty

Provizórne implantáty alebo miniimplantáty pomáhajú fixovať dočasné náhrady počas fázy hojenia, po rekonštrukciách kostí alebo implantáciách. Tieto sú pred definitívnym riešením jednoducho odstránené.