Otváracie hodiny

Pondelok08.00 - 15.00
Utorok13.00 - 18.00
Streda08.00 - 15.00
Štvrtok08.00 - 15.00
Piatok08.00 - 10.00
 dentálna hygiena:
10.00 - 14.00

tel.: 0905 271 733

Ošetrenia

Vstupné ošetrenie

Konzultácia s lekárom

Po krátkom úvodnom rozhovore, kde ošetrujúci lekár odhalí subjektívne ťažkosti, Vás odošle na RTG vyšetrenie pomocou, ktorého zdiagnostikuje stav, následne zrozumiteľne vysvetlí váš problém a potom navrhne plán ošetrenia.

RTG vyšetrenie

štandartne je vykonávané digitálne OPG vyšetrenie doplnené podľa potreby- bitewingovými a intraorálnymi snímkami.

example2 example2

IO Camera

fotodokumentácia stavu a priebehu ošetrenia pomocou digitálnej intraorálnej kamery, možnosť sledovania a spätnej kontroly ošetrenia pacientom na LCD monitore.

Klinické vyšetrenie stavu

example2 Pred začatím terapie - vášho ošetrenia, vám v zrozumiteľných pojmoch zhrnieme komplexný pohľad na stav vašich zubov a celej ústnej dutiny. Súčasne sa vás spýtame na vaše špeciálne priania, problémy, alebo iné zvláštnosti vášho doterajšieho zubného ošetrovania.
Takto získame plnohodnotný poznatok o vašej ústnej a zubnej situácii. Naše návrhy riešení spracujeme podľa najnovších a najmodernejších medicínskych poznatkov, so samozrejmým prihliadnutím na finančnú stránku celého navrhovaného ošetrenia. Ponúkneme a porovnáme vám aj alternatívne riešenia.
Súčasťou vyšetrenia je aj fotografický záznam klinického stavu, ktorý je veľmi dôležitý v komunikácii so zubným laboratóriom.

Vysvetlenie problémov pacientovi

Na našom pracovisku považujeme fakt, že pacient úplne porozumie navrhovanému postupu ošetrenia za jeden z najdôležitejších a preto naň kladieme vysoký dôraz. Stomatologická ambulancia je vybavená jednoduchými edukačnými a názornými 3D modelmi kde lekár môže pacientom objasniť princípy jednotlivých liečebných postupov. Pacient tak má možnosť utvoriť si reálnu predstavu navrhovaného stomatologického ošetrenia.

Navrhnutie plánu ošetrenia

Plán vášho ošetrenia bude zostavený strategicky, na základe logických a medicínskych pravidiel a štandardov.
V pláne ošetrenia zubov budú zachytené jednotlivé kroky terapie:
  • rozsah ošetrenia, čo bude ošetrované
  • aká bude časová postupnosť jednotlivých krokov ošetrenia
  • kedy a či vôbec je potrebné rátať s obmedzeniami v dôsledku prebiehajúceho ošetrenia
  • Ako pacientovi vám bude predložený ku konzultácii finančný plán, v ktorom budú zachytené jednotlivé kroky vášho ošetrenia. Do finančného plánu sú zahrnuté výkony, ktoré pozostávajú z množstva jednotlivých položiek. Patria sem aj výkony a zubno-technický materiál. Tento finančný plán vám slúži ako informácia, koľko konkrétne vaše ošetrenie bude stáť. Výkony, ktoré urobíme podľa tohoto finančného plánu vám budú zúčtované, príjmovým dokladom alebo faktúrou. Každý náš klient - pacient je jednotlivec, ktorému bude vypracovaný konkrétny finančný plán, odhad ošetrenia podľa cenníka.