Otváracie hodiny

Pondelok08.00 - 15.00
Utorok13.00 - 18.00
Streda08.00 - 15.00
Štvrtok08.00 - 15.00
Piatok08.00 - 10.00
 dentálna hygiena:
10.00 - 14.00

tel.: 0905 271 733

O nás

Náš tím

MUDr. Zupka Robert

 • nar. 21.6.1971
 • Štúdium na GMN v Banskej Štiavnici 1984-1989
 • Štúdium na lekárskej fakulte university J.A.Komenského v Bratislave 1989-1995
 • Nástup na chirurgické oddelenie NsP Žiar nad Hronom 1995-1996
 • Nástup na oddelenie maxillofaciálnej chirurgie v NsP F.D.Roosewelta v Banskej Bystrici 1996-2001
 • Špecializačná atestácie I. stupňa zo stomatológie 1997
 • Zaradenie do špecializácie II.stupňa z odboru maxillofaciálnej chirurgie 1997- až do súčasnosti
 • Nástup do súkromnej privátnej nezmluvnej stomatologickej ambulancie 2001-2006 ako stomatochirurg
 • Otvorenie vlastnej súkromnej privátnej nezmluvnej ambulancie 2006-až do súčastnosti
 • Udelenie certifikátu z dentoalveolárnej chirurgie 2011
 • Ukončenie Curiculum implantologie Lekárska fakulta Karlova Univerzita Praha 2103
 • Ukončenie kurzu implantologie ILAPEO Brazília 2013
 • Ukončenie praktického kurzu operácie Sinus lift pod záštitou firmy ANKYLOS
 • Udelenie certifikátu z dentálnej implantológie 2012
 • Účastník postgraduálneho vzdelávania Implant Aesthetic Academy v odbore dentálna implantológia a kostné augmentácie

Drozdíková Janka DDH.

 • Štúdium na strednej zdravotnej škole 1997-2001
 • Prax na II.detskej klinike FN Motol Praha 2001
 • Prax na psychiatrickom oddelení nemocnice prof. Matulaya v Kremnici 2002
 • Prax na stomatologickej ambulancii od 2004- až do súčastnosti
 • Štúdium dentálnej hygieny na SZŠ Zvolen 2006-2008

Zupková Žaneta

 • Štúdium na strednej pegagogickej škole 1991-1995
 • Prax ako pedagogický pracovník 1995- 2011
 • Administrativna pracovnička našho ambulantného zariadenia.